Yenilenebilir Enerji İspanya ziyareti

İSPANYA GEZİSİ

Tarifa'ya teknik gezi cadiz yetki alalnındaki P.E. PESUR rüzgarbirliklerifaaliyeti gerçekleştirildi.

Katılımcılar Enel firması sorumlu uzmanlarından işleyiş ve teknik kapasitesi hakkında bilgi aldılar.yenilenebilir enerji sektöründe hizmet veren çalışanların becerileri hakkında da bilgi aldılar.Rüzgar enerji hakkında çevresel tartışmalara yönelik görüşler verildi.Enel uzmanı rüzgar çiftliklerinden kazandığı mesleki deneyimleri ve kuruluşun kurumal değer kazanımları hakkında bilgi verdi.

Yenilenebilir rüzgar enerjisi üretimi gibi karmaşık çalışmalara odaklanmak mümkün oldu.Ziyaret edilen rüzgar çiftliğinde üretilen enerji kontrol odasındaki iki konu ilginçti,bunlar bu tür işlere erişim işçin gerekli eğitim hakkındaki bazı değerlendirmeler yapmak ve santralin kuruluşu ve işleyişi hakkında geerek duyulan fonksiyonun organizasyon tablosunu tanımlanmasına imkan sağlanması idi.

Katılımcılar Museo de la Ciencia de Sevillada tanıtım turuna katılmışlardır Prizler arkasındaki karayolu sergisi turunda katılımcılar,farklımethodlaeda enerji üretimi süreci hakkında bilg, aldılar.Dünya'da ve İspanya'da kullanılan yenilenebilir enerji üretim methodları tur süresince açıklandı.Çevreyi korumak için gerekli enerji üretim methodları ve yenilenebilir enerjinin çevresel avantajları açıklanmıştır..

Faaliyetler, katılımcılara bölgede üretilen elektirik enerjisine talepden yenilenebilir kaynaklar ve geleneksel kaynaklar arsamdaki hassas dengeye ulaşana kadar enerji çevrimini özetlemiştir.Ayrıca plastik kullanımını gerçek örneklerle gösterilmiştir.Çeşitli genel tesislerin işleyişi kentlerde ve sanayi bölgelerindeki elektirik şebekesi oyları gösterilmiştir.

Bölgede yabani türlerin yaşamı üzerindeki etkisi ve önemi,dizayn gereklilikleri mevcut ve gelecekte doğaya bakış açısından uygun çok sayıda sistem uygulanmıştır..

Koordinasyon toplantısında ev sahibi, ortağımız GrupoEchevarria&Technomedia SL. Ortaklığımız hakkında bilgi ve proje çalışmalarımız içeren proje web sitesini hakkında bilgi verdi.Proje süreci boyunca ve her toplantıdan sonra toplanacak yeni verilerin internet sitesine eklenemesine karar verildi.GrupoEchevarria&Technomedia SL. Sitenin güncelleme sürecini açıkladı ve proje ortakloarına kendi alanları ile güncellemelei yapmaları için bir(passvvord) şifre vereceğini belirtti.

Görev değerlendirmeleri ve sonuçların değerlendirilmesinde Gazi Üniversitesi 10-13 Şubat 2013 de VValsalI toplantısındaki sonuçlar hakkında bilgi verdi.Toplantıda ortakların değerlendirmelerinin anket sonuçları sunuldu.Süregiden projenin görev süreci ortaklar tarafından açıklanmıştır.European Training Centre mesleki deneyim kazanımı ve kurumların elde ettiği değerler konusunda görevleri süresince bilgi verdiler. Eu-Ro-lnAssociation proje ile ilgili çok dilli broşürün ilk versiyonunu sundu.WalsallCollage Romen partnerin broşürün genişletiminin ilave faaliyetlerinin her ortak tarafından yürütülen ek faaliyetler dikkati çeken bir tepki gösterdi (broşürün sadece projenin amaçlarını tekrar göstermesi konusunu vurguladı.Ingiliz ortak eğitim gelişmesiyle ilgili çalışma konularına İngilteredeki yeterlilik toplantılarında önerilerin ve uygulamaların da daha fazla uygulanmasına ısrar etti.

Polish Partner Uluslararası Yatırım grubu öncelikli ileri yaş nüfusun katılımıyla ulusun bölgedeki yaygın eğitimine işaret etti ve İsviçre'deki uygulamadan alıntı yaparak gerekli olan günlük enerji sorumluluğu ile ilgili olan konulardan bahsetti.

 

İtalyan ortak broşürün tanıtımını yaptı ve proje için önerilen faaliyetlerin önemini vurguladı. Bu ortak İspanyol ortakla işbirliği içerisinde ortaya çıkartılan web sitesi içeriği hakkında bir kanıt rica etti.

Projenin Facebook sayfasını tanıttı ve bütün ortaklardan proje için önerilen bütün tartışmaların önemini dikkate alan bütün parçaların ortaklara postalanmasını talep etti.

Bütün ortaklara ulusal ajans ara raporunda sunulan içeriklere dikkat çekilerek bütün ortaklara verilmesi gerekmektedir.