Yenilenebilir Enerji İtalya ziyareti

Leonardo  da Vinci  ‘’ Discover a New  Working Field’’ ortaklık projesi  toplantısının dördüncüsü 11-14  Ekim 2013 tarihleri arasında İtalyanın Lanciano şehrinde yapıldı.Bütün  ortak kuruluşlar  toplantıya katıldılar.Bu toplantı   Adriatica Consulting SRL kuruluşu tarafından İtalyanın Lanciano şehrinde organize edilmiştir.Lanciano  şehri İtalyanın doğusunda Pescara şehrine 30 kilometre uzaklıkta ,Adriatik denizi kıyısında  yer almaktadır.

Toplantının programı ev sahibi İtalyan  kuruluş  tarafından iyi bir şekilde organize edilmiştir.Böylecede bütün ortak kuruluşlar , önceki toplantılarda belirlenen proje ile ilgili konularla yaptıkları hazırlıkları ve  sürdürdükleri aktiviteleri sunma fırsatlarınıda bulmuşlardır.

Toplantının ilk bölümü ‘’ South Institude of Research’’ kuruluşundan    Mario NEGRI tarafından organize edildi.Organizatörler tarafından yapılan giriş konuşmasından sonra proje koordinatörü ,kuruluşun müdürü doktaralı Tomasso Pagliani ,kuruluşu tanıtttı.Kuruluş  epidemiyolojik ve farmakolojik araştırmayı yönetiyor, vede  yaklaşık 200 kişinin çalıştığı  iyi donanımlı  laboratuvarlarda , hücresel biyoloji veya  hava ve su  kirliliği,  hakkında araştırma yapıyor.Çevre araştırma sektörü laboratuvarlarını ziyaret ettik,ve kuruluşun nasıl ,bu alanda çözüm bulmaya odaklı olduğunu ve birçok iş teklifi sağladığını öğrendik.( Epidemiyolojik çalışma insan topluluklarını hedef alır.En sık olarak belli bir zamanda , belli bir bölgedeki topluluk ,yaş,cins,meslek gibi alt gruplarla analizler  yapılır.Burada amaç pozitif sağlık durumları veya hastalıklara neden olabilecek belirleyicilerin incelenmesidir.)( Farmakolojik çalışma :yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini  biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında ,klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek  ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp bilimidir.)

Toplantıdaki diğer konuk A.L.E.S.A  enerji ve çevre yerel ajansı temsilcisi doktoralı Antonio di Nunzio ,Avrupa komisyonunun amaçladığı,avrupa 2020  stratejisinin gerçekleştirilmesi ve 2020 yılı itibariyle CO2 kirliliğinin  %20 azaltılması  için bazı yerel projelerin uygulamada olduğunu  belirtti.

Bu projenin uygulanmasından sonra,A.L.E.S.A  temsilcisi , Abruzzo bölgesinden ,305 belediyenin  bölgesel kalkınmada Avrupa Birliği fonlarının yardımıyla yatırım yaptıklarını vurguladı.

Dinleyiciler arasında ;güçlü bir mesaj ve  etki bırakan diğer bir sunum ise  doktoralı Emanuele Mazza tarafından yapılan ‘’ Alternatif enerji ; fırsatları ve kazançları ‘’ başlıklı sunumudur.Konuk , % 55 gaz emisyonunu temsil eden 55 ülke tarafından imzalanan Kyoto protokolü hakkında  hatırlatmayla  ‘’ yeşil’’ hakkında mali bir analiz yaptı.Bu proje global ısınmaya karşı savaşmak, ve 2013-2020 peryodunda ana hedef alternatif kaynaklardan %17 ye ulaşan enerji  üretmektir.Fırsatlar arasından ; konuk ,Avrupa Birliği fonlarının ve de vergi indiriminin planlanmasını vurguladı.Ana kazanç enerji üretiminin maliyetinin  azaltılmasıdır.

Ve ayrıca  konuk , alternatif enerji:dalgalar tarafından üretilen enerji… yenilikçi bir şekilde  üretmeyi sundu.Sloganı altında: '' Dünyayı aydınlatmak.Zamanda bir dalga’’.Alternatif enerji üretmek için dalgaların yükseklikleriyle ilgili  yeni bir türbin kurmak.

EU-RO-IN birliği ; birlik içindeki proje faaliyetlerini sunan EU-RO-IN  birliğinin temsilcisinin girişimi  ve aynı zamanda projenin broşür tamamlanması için takip edilmesi gereken adımların belirtilmesi ,projenin gelişiminde önemli bir  andı.Proje rehberi hazırlamada her ortağın katkı sağlıyacağı konular kararlaştırıldı,projenin diğer sonuçları EU-RO-IN tarafından koordine edildi.

Toplantının ikinci yarısı eski ile yeninin kombine edildiği etkileyici bir yer olan Vittaria da kırsal bir tesiste yapıldı.Bu  alandaki binalar Roma dönemine ait korunmuş eserler.Bu hoş yerde ;şu konular görüşülüp tartışılmıştır:proje web sitesinin gerçekleştirilmesi,bir tartışma forumu,projenin facebook sayfası ve diğer toplantılara kadar kurulması ve oluşturulması.Ayrıca gelecek toplantıların tarihleri belirlendi :2-5 Nisan Romanya, projenin son toplantısıda 8-11 Mayıs Polanya .Toplantı sonunda bütün katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Toplantının ikinci gününde ,Türkiye ortaklarından sunumlar yapıldı.İlk olarak Yar.Doç.Dr.Mehmet DEMİRTAŞ  ‘’Alternatif Enerji Alanında Mesleki Yeterlilik Analizi’’başlıklı  bir sunum yaptı.Alternatif Enerji alanında çalışacak işçileri hazırlayan eğitim sistemi,işin kesin tarifi ve de bu tür iş için gerekli nitelikler hakkında bilgilendirdi.İkinci olarak Öğretim Üyesi Fatmagül KOÇ ‘’Alternatif Enerji  Alanında Yeni İş Fırsatları’’başlıklı bir sunum yaptı.Sunumda istatistik veriler , hassas ve ilginç bilgiler vurgulanmıştır.

Toplantının ikinci günü faaliyeti ise; Adriatik Denizi  kıyısına bir gezi yapıldı.Ayrıca bu ortakların birbirlerini daha yakından tanımalarına ve İngilizce iletişim  kurmalarına  vede İtalyanın bu ilginç bölgesininde keşfine   fırsat vermiştir.