Yenilenebilir Enerjiyi Polonya ziyareti

 

9-12 Mayıs 2014 tarihlerinde, Varşova. Polonya’da, 2012-2013 dönemi Leonardo Da Vinci ortaklık projesi “Yeni bir Çalışma Alanı Keşfet” kapsamında son bir toplantı gerçekleştirildi. Katılımcı ortak kurumlar : Gazi Üniversitesi, Türkiye – projenin koordinatör  kurumu, Pitesti Üniversitesi, Romanya, Grupo Echevarria & Technomedia SL, İspanya, Eskişehir Elektrikçiler Odası, Türkiye, Avrupa Eğitim Merkezi, Romanya, EU-RO-IN Birliği, Romanya, ve Uluslararası Yatırım Grubu SP z.o.o., Polonya –ev sahibi kurum.

 

            Varşova’daki bu toplantı, - yeşil/alternatif/yenilenebilir enerji - gibi bir konu üstünde çalışan uluslararası takım için bir fırsattır. Ev sahiplerimiz toplantının hedef ve amaçlarına ulaşmak için ilginç ve çok verimli bir program önerdiler. Toplantının gündemi Polonyalı kurum organizatörleri tarafından çok iyi yapılandırılmıştı; bu sayede ortak kurumlar önceki toplantılarda belirlenen görevlere göre proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerini sunma fırsatı buldular.

 

            Ayrıca bize, Varşova Teknoloji Üniversitesindeki Fotovoltaik Merkezi’ne bir ziyaret önerdiler. Davet edildiğimiz Dr. Stanislaw Pietruszko’nun araştırma laboratuvarı, söz konusu üniversitenin Mikroelektronik ve Optoelektronik enstitüsünde bulunmaktaydı ve kendisi Polonya Fotovoltaik Derneği Başkanı, alanında seçkin bir kişilik ve bize bu konuda bir araştırma hayatı sonrası çok detaylı ve belgelendirilmiş bilgi öneren kişiydi. Bu bizim için toplantının çok önemli bir noktasıydı, ancak sadece bir tanesi değildi.Dr. Pietruszkobize Merkezdeki etkinlikler ve donanımları tanıttı, Bombay’da doktora tezine devam ederken, 1977 yılından bu yana eski fotovoltaik araştırmaları hakkında bizi bilgilendirdiği yerde, bizimle gerçek bir üniversite kursu düzenledi.Ayrıca Bay Stanislaw Pietruszko bize alandaki yeni araştırmalar ve dünyadaki yenilenebilir enerjinin kullanım durumu hakkında konuşma yaptı.Hem fikir olduğu özel durumlardan biri, Birleşik Krallıkta, - çok etkileyici olarak adlandırdığı 2013 yılındaki 2,700GW hakkındaydı.

 

            Bu ziyaret sırasında fotovoltaik enerjinin üretimi ve satışı hakkında, enerji verimi, fotovoltaik sistem, çoğunlukla Avrupa’da (Almanya, yerel kullanımının %53’ü güneş enerjisiydi, Polonya – Rzeszow – Lublin, Varşova) kullanılan fotovoltaik sistem hakkında bilgi aldık. Dr. Stanislaw Pietruszkoi, Merkezin çatısında bulunan donanımları ve laboratuvarını ziyaretimizde Polonya Fotovoltaik Derneği hakkında konuştu. Bize, henüz üretilmiş fotovoltaik enerjinin dağıtımı ve silikonla mono-kristal üretimi teknolojisinden bahsetti.

 

            Ayrıca, öyle görünüyor ki, alternatif enerjinin maliyetinin zaman içerisinde düşeceği konusunun tartışılması da çok önemliydi. Shell Şirketi, 2060 yılında dünyadaki tüm enerjinin %40’ının fotovoltaik olacağını yazmıştı.

 

            Varşova’daki toplantı programı ayrıca WUT’da Isı Mühendisliği Enstitüsü doktora öğrencisi Sayın Michal Chwieduk’ınAraştırma aktiviteleri ve Varşova Teknoloji Üniversitesinin Yenilenebilir Enerji Alanı eğitim önerilerine ilişkin sunumunu da içermekteydi.Sayın Chwieduk, enstitüsündeki çalışma programında önerilen kurslar (Binalardaki Güneş Enerjisi, Isı Pompaları, Güneş Mühendisliği, Enerji Depolaması, Rüzgar Türbinleri, Fotovoltaikler, Güç Mühendisliğinde Hibrit Sistem, sürdürülebilir enerji sistemleri laboratuvarı [Güç ve Havacılık Mühendisliği Eğitim Fakültesinde]hakkında konuştu.SayınMichal Chwieduk bize “Binalarda Perspektif elektrik mühendisliği teknolojisi” hakkında çok ilgi çekici bir doküman sundu.

 

            Tüm bu faaliyetler sonrasında, Barnabite Kültür Merkezi’nde kendi projelerimiz için bazı toplantı etkinlikleri gerçekleştirdik.Burada, evsahibi ortağımız Uluslararası Yatırımlar Grubundan Sayın Marek Soszyński çok ilginç bir belge sundu - Polonya'da Yenilenebilir enerji sektörü: iyi bir uygulama mı? Sunumunda bizlere bu alan ve geleceği ile ilişkili detaylar ve açıklamalar sundu.

 

            Diğer katılımcılar, Keşif Projesi’nin bu son toplantısı için kurulmuş ve hazırlanmış malzemelerini sundular. Pitesti Üniversitesinden Sayın Robert Beloiu -Yenilenebilir enerjilerin, öğrenciler tarafından nasıl anlaşıldığına dair bir üniversite kursu sundu.Yine Romanya Pitesti Üniversitesinden Sayın Gabi Iana, bizlere, Yenilenebilir enerji sistemlerinin kontrolünde DSP kullanımıhakkında iyi belgelendirilmiş malzeme önerdi. Temin edilen tüm bu malzemeler, bu sektörün çok faydalı olduğunu, dünyadaki toplum tarafından dikkatle ele alınması gerektiğini kanıtladı.

 

            Romanya, Iasi’den EU-RO-IN Derneği, başkanları Dr. Elena Anghel ve benim tarafımdan temsil edildi. Kendi bölgemizde geliştirdiğimiz projeler çerçevesinde tüm aktiviteleri açıklayan ve ayrıca Keşif Projesi’ni, fikirlerini ve görevlerini teşvik ederken kullandığımız farklı yaygınlaştırma türleri hakkında bir powerpoint sunumu yaptık.Ayrıca,ortaklık projesi kapsamında Polonyalı ve Türk ortaklarımızla hazırladığımız bir proje ürünü olarak, yenilenebilir enerji ile alakalı sektör ve iş sahaları konusunda ilk rehberlik biçimini de göstermiş olduk. Biçim ve içerik hakkındaki tüm ayrıntıları tartıştık, EU-RO-IN Derneği henüz yeni gerçekleşmiş kapağını da sunduk.

 

            Toplantı esnasında bilgi alışverişi yaptık, projenin sonuçları ve nihai ürünleri, gelecekteki işbirliğimiz ve kurulan ağ hakkında, birlikte çalıştığımız Keşifçerçevesinde tartıştık.Bu deneyimle kurumlarımızda, bölgelerimizde elde ettiğimiz tüm bilgileri, yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine yardım etmek ve sonuçları uygulamak, diğer kurumları yeşil elektrik sistemleri geliştirebilsinler diye bilgilendirmek için kullanmayı önerdik.

 

            Ayrıca bu toplantı esnasındaki bir diğer önemli bir nokta da,ortak kuruluşlar arsındaki deneyim paylaşımı ve tarafımızdan yapılan sunumlardı.EU-RO-IN Derneği tüm ortaklar için faydalı çok özenli, tutarlı bir belgeyi de hazırlamıştır.

 

            Varşova’daki bu toplantı, projedeki ortaklarımızı görmek, onlarla İngilizce iletişim kurmak, yenilenebilir enerjinin çok önemli bir parçası olan fotovoltaik enerji konusundaki kişiliklerle karşılaşma fırsatı yakalamak, yeni yerler görmek (Varşova, Polonya'nın başkenti, tarihi ve çağdaş yaşamı ile özel bir kenttir), yeniden adlandırılmış birkaç hedefi ziyaret etmek, ev sahibi ortağımız tarafından bir filmi sunulan Polonya’yı ziyaret etmek, çocuklarımız için geleceğin önceliklerini görmek, Avrupa ve küresel toplum için eşsiz, pozitif bir deneyimdi. 

 

            Keşfet Projesi, alternatif enerji kaynakları, yerler ve insanlar keşfetmek için bir fırsattır.