Elektrikçiler Romanya'ya gitti

Eskişehir Elektrikçiler Odası Avrupa Birliği Projesi kapsamında Romanya' ya gitti.Romanya' nın başkenti Bükreş' teli Politehnica Üniversitesi ile çeşitli temaslarda bulunan heyet, güneş enerji sistemleri, rüzgar gülü, binaların ısı yalıtımı ve ısı sistemleri hakkında üniversite yetkililerine bilgi verdi.

Elektrikçiler Odası Başkanı Cafer Adıgüzel de yer aldığı geziye, meslek lisesi elektrik gölümü öğrencileri, Ankara Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirtaş ile Öğretim Görevlisi Gökçe Gök' te katıldı.

Hoş geldin  toplantısındaMr. Gabriel ve Ms. DorinaPopovici ‘’ Bükreş Politechnica Üniversitesi ‘’ hakkında kısa bir sunum yaptılar .Açılış sunumundan sonra workshop başlığı olan ‘’yenilenebilir enerji uygulamalarından en iyi örnekler ve mesleki eğitimde işgücü piyasalarında ihtiyaç duyulan becerinin entegrasyonu’’sunumları ve çalışmaları başladı.

İTALYAN AdriaticaConsulting kurumu ortağımız GianvitoCIOFFI ,İtalyan hükümetinin yeşil enerji politikasını ‘’ Yeşil İtalya,şimdi yeşil devrim ‘’ başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.Mr.CIOFFI  yenilenebilir enerji ile ilgili problemelerivurguladı.O enerji üretim yöntemlerinin dönüşümünde İtalyanın durumu hakkında bilgi verdi.Sunumagöre,İtalyan hükümeti yenilenebilir enerji ile ilgili yeni çalışma alanlarını destekliyor fakat son birkaç yıldır enerji üretim sektörleri ciddi problemlerle karşılaşıyorlar.Çünkühükümet sektörün büyümesini engelleyen bazı düzenlemeleri hayata geçiriyor.AyrıcaMr .CIOFFI güneş şarj istasyonları, akıllı şebekeler,ısıyalıtımı,mini rüzgar türbinleri  ve birleşik üretim tesisleri ile ilgili bilgi verdi.

Bükreş Politechnica  Üniversitesinden Romanya ortağı Alexandra  DANU ,Romanyanın enerji üretimi,potansiyeli ve enerji fiatları hakkında bilgi verdi.Miss DANU  yenilenebilir enerji sektörü ile ilgili yeni çalışma alanlarını ve çevre üzerindeki etkisini açıkladı.SunumundaMiss DANU enerji veriminin enerji fiatlarınıda etkilediğini vurguladı.

Bogdan ROSU ‘’ Mesleki Eğitim’’ de yenilenebilir enerji hakkında interaktif dersler başlıklı sunumunu yaptı.

Mr . BOSU yenilenebilir enerji ile ilgili e- öğrenme projesinin gelişim süreci hakkında bilgi verdi.Mr. BOSU aynı zamanda sistemin çalışmasıyla  ilgili birde  gösteri yaptı.

 

 

 

Gheorghe POP  ve Ilie DANIEL akıllı bina denetliyecisi  hakkında bir uygulama sundu.Dünya enerji tüketii hakkında bilgi verdiler.Enerji veriminin bugünlerde önemli bir rol oynadığını vurguladılar.

Romanyadaki inşaat sektörü ve enerji veriminin düzenlenmesi hakkında bilgi verdiler.SunumdaMr .POP ve Mr. DANIEL  bina otomasyon endüstri standartlarını vurguladılar.

Sabah bölümünde diğer sunum ise dünyada ve Romanyadaki güneş enerjisi tesisatlarının kullanımı hakkındaydı.Mr. LAURENTIU sistem montaj ve çıkışlar hakkında bilgi verdi.Mr. LAURENTIU iklim ve onların karşılaştırmaları hakkın da nasıl parametreler aldıklarını açıkladı.

Eskişehir Elektrikçiler Odası konuşmacısı Süheyla SARI yaptıkları yaygınlaştırma faaliyetlerini sundu.Afyon ve Kütahyada ‘’ Yenilenebilir enerjide Yeni Ufuklar ‘’ başlıklı yapmış oldukları seminerler hakkında sunum yaptı.

Sunumlardan sonra Discover projesi ortakları Bükreş PolitechnicaÜniversitesinde  güneşenerjisi santralini ve laboratuvarlarını gezdiler.

Pasif ev ziyareti bölümünde , ortaklar pasif evin konsepti,tarihigelişimi,alternatif enerji kullanımı ile ilgili evdeki aktiviteler hakkında ve evin çalışma prensipleri ve teknik kapasitesi hakkında  bilgi aldılar.

Öğleden sonraki bölümde ise koordinatör ortak Gazi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konuşmacısı (Ph.D) Özcan DEMİR Discover ( keşif)projesi ajandası ve şuanki ilerleme hakkında bilgi verdi.Mr.DEMİR  projenin final döneminin başladığını ve Polanyadaki toplantının projeyi finalize etme olacağını vurguladı.Gazi Meslek Yüksek okulunun yapmış olduğu yaygınlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Koordinatör ortak ‘’ Yenilenebilir enerjide Yeni Ufuklar ‘’ başlıklı seminerin Afyon ve Kütahyada Gazi Meslek Yüksek okulunun desteği ile ve Eskişehir Elektrikçiler Odasının organizasyonuyla yapılmış olduğunu sundu.